What's new
What's new

MVO prestaties Vendor opnieuw beloond door MVO-Register (FIRA)

Na een nieuwe onafhankelijke controle met een mooi en uitdagend resultaat door FIRA heeft Vendor, specialist in toilethygiëne, haar membership ook voor dit jaar weten te verlengen.

 

Transparantie over MVO

Sinds begin 2019 vormt FIRA een onderdeel van het MVO-Register. Het MVO-Register is een online platform waar MVO prestaties van organisaties zichtbaar zijn voor stakeholders. Zij geeft een geverifieerd, onderbouwd en helder beeld v an de prestaties van Vendor op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI. Als Vendor kiezen we voor het MVO-Register om zo actief ons MVO programma transparant te maken. Jaarlijks dienen FIRA rapporten te worden bijgewerkt en vindt er hertoetsing plaats waardoor de aangeleverde gegevens in het MVO-register betrouwbaar en actueel zijn.

Bouwen aan onze duurzaamheidsstrategie

Het MVO-Register biedt ons de mogelijkheid om onze duurzaamheidsstrategie verder te ontwikkelen en direct alle behaalde resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. De MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000 en de MVO Prestatieladder staan hierbij centraal. Op deze manier bouwen wij gaandeweg mee aan een steeds duurzamere toekomst.

Focus aanbrengen beloond

Op de themas ‘Work for Vulnerable Groups (social return)’ en ‘Energy Efficiency & Renewable Energy’ behaalt Vendor een substantieel hogere score t.o.v. een jaar eerder. John Heijmans, manager Quality & CSR bij Vendor: “Daar zijn we heel trots op. Focus aanbrengen werkt. Met een aantal concrete stappen, waaronder het benoemen van doelen en het vaststellen van KPI’s, is het voor iedereen in de organisatie heel helder wat we willen bereiken en welke acties hieraan verbonden zitten.

Social return en energy efficiency in de praktijk

Daar waar mogelijk zoekt Vendor naar mogelijkheden ondersteuning te bieden aan minder kansrijke mensen in onze samenleving. Zo bieden we stageplaatsen aan vluchtelingen uit AZC’s in de omgeving en aan leerlingen uit het VSO Leerparcours. Ze krijgen de kans om een certificaat te behalen.  Zo heeft een leerling via het VSO leerparcours eerst stage gelopen. Afgelopen jaar is hij aan een nieuwe stage op MBO niveau begonnen en officieel in dienst gekomen. Op het gebied van energieverbruik stellen we maatregelen in om dit waar mogelijk te reduceren. Alle gebruikte energie is afkomstig uit duurzame energiebronnen: 100% groene stroom. Mede door de inzet hiervan realiseerden we de afgelopen drie jaar een reductie van onze CO2 uitstoot met maar liefst 720 ton.

Bekijk hier het Assurance Statement van Vendor.