What's new
What's new

Voor u ligt het MVO jaarrapport van Vendor. Al jaren stimuleert de Europese Commissie een circulaire economie en Vendor draagt daarin graag haar steentje bij, o.a. door meer recycling, reductie en hergebruik van grondstoffen, producten en afvalstoffen. Daardoor wordt minder energie verbruikt en worden minder broeikasgassen uitgestoten. Vendor stelt zich daarnaast als doel om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren. Naast ecologische doelen, is het ook doel om op sociaal vlak waarde toe te voegen. Kortom, streven naar een happy world. We rapporteren daarom graag onze vorderingen en vertellen u in dit rapport welke resultaten we hieromtrent in 2018 hebben bereikt.

Wij wensen u veel leesplezier! En mocht u suggesties hebben, wij leren graag bij.