What's new
What's new

Vendor kent net als veel bedrijven een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC staat de Vendor directie met raad en advies terzijde en fungeert als klankbord. Hiervoor vindt een aantal keer per jaar een vergadering plaats. Sinds oktober 2018 kent de huidige Raad van Commissarissen (RvC) bij Vendor een nieuwe commissaris, namelijk de heer Jos Merx. Een mooi moment om kennis te maken met dit orgaan én de heer Merx.

Commissarissen handelen in het belang van de onderneming zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Zij worden daarom vaak van buitenaf gekozen. Vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Maar, wordt je gekozen, gevraagd of solliciteer je? “Voor de positie van commissaris wordt je gevraagd of er staat een vacature uit en daar kan je dan op solliciteren”, vertelt Jos. En hoe ging dat dan bij jou? “Ik ben gevraagd door Egeria, de eigenaar van Vendor. Ze zochten verjonging van de RvC en daarnaast iemand met specifieke kennis van de facilitaire wereld en het sales vakgebied. De opgedane ervaring in het werken met partners en intermediairs hielp mee. Ik ken de wereld goed en was vanuit daar ook bekend met Vendor. Cruciaal was wel of er een klik was met de directie. Is die er niet, dan werkt het voor beide kanten niet. Na onze kennismaking bleek die absoluut aanwezig.”

Kritische huisvriend

Wat was je eigen verwachting bij de rol die je nu hebt? Jos: “Je hebt twee smaken commissarissen. Ik persoonlijk vind het belangrijk om goed te begrijpen wat een directie in een bedrijf bezighoudt. Daarbij stel ik me op als kritische huisvriend door vragen te stellen die hopelijk ook weer inspireren tot het zetten van een volgende stap. Je bent niet alleen maar degene die komt controleren. De fun zit hem in het challengen op de doelstellingen die een bedrijf zich stelt. Dat betekent dat je moet meedoen en voldoende tijd moet investeren. Zonder op de stoel van de directie te gaan zitten. Dat is mijn rol niet. Je moet als commissaris genoeg dingen gezien hebben waarmee het spreekwoordelijke rugzakje gevuld is. Het is de kunst niet alles te reflecteren op wat je weet en kent uit eigen ervaring en omgeving, maar juist die kennis en kunde in te zetten om het bedrijf in haar context verder te helpen. Ik ben niet iemand die het beter moet weten. Ik adviseer op wat in de organisatie plaatsvindt. Niet op wat ik zelf vind dat zou moeten plaatsvinden.”

Open deuren

“Mijn ervaring met Vendor is tot op nu erg positief. Ik heb inmiddels een groot deel van het bedrijf leren kennen en ben zelfs mee op pad geweest naar de Ziggodome. Wat ik prachtig vind, is dat je op zo’n moment in de praktijk bevestigd krijgt dat het bedrijf goed bezig is. Wat Vendor zegt te doen, maken ze ook daadwerkelijk in de praktijk waar. En dat heb ik weleens anders meegemaakt. Deuren staan overal open en ik hoef maar te bellen en ik heb een afspraak. Dat motiveert mij als commissaris ook weer om een extra stap te zetten.” En ben je al mee geweest ‘op de wagen’? “Nee”, lacht Jos. “Maar het staat in de planning. Ik ben heel nieuwsgierig. Deze mensen vormen een heel belangrijke schakel in een persoonlijke relatie met klanten: waar de kracht van Vendor in schuilt. Dus ga dit heel graag in het echt ervaren.”

Vendor 2022

Je bent nu een paar maanden op weg. Wat valt je op? “De uitgezette lijn via het Vendor 2022 plan werkt. De lijn wordt consistent opgevolgd en dit zie je terug in de resultaten. Mijn advies is dan ook deze weg te blijven volgen, dan volgen de resultaten vanzelf. De kracht van Vendor zit in het persoonlijke: het hoge serviceniveau, excellente dienstverlening en de vaardigheid partners aan zich te binnen.”

Over Jos Merx
Jos Merx (48 jaar), samenwonend in Brunssum (het diepe zuiden) met vriendin en 3 kids van 9, 7 en 5 en huidig actief als Directeur Marketing en Commercie bij P5COM en als commissaris bij Vendor. RvC is samengesteld uit Caroline Huyskes, Paul Kragten en Jos Merx. Jos is de opvolger van de heer Frederik Masselink die de afgelopen jaren de rol als RvC lid bij Vendor met verve heeft vervuld.