What's new
What's new

In Going to the John laten we onze expert John aan het woord op vlak van kwaliteit, duurzaamheid en iets terug doen voor de wereld. John weet alles van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en vertelt hier graag over. Deze keer vertelt hij hoe Vendor omgaat met social return.

Als je 23 miljoen wint in de loterij, kun je op dat geld gaan zitten. Maar volgens mij word je gelukkiger wanneer je er iets goeds mee doet. Dat geldt ook in je werk. Als middelgroot bedrijf gaan wij de wereld niet veranderen. Maar we zijn een gezond bedrijf en als goed renderend bedrijf mag je wel iets goeds terug doen. Rijkdom zit niet in geld, of althans niet alléén in geld.

De 3 P’s
Voor happy people is de balans tussen de 3 P’s – people, profit, planet – belangrijk. Zonder winst geen bedrijf. Geen bedrijf, geen werk voor wie dan ook. Profit is dus zeker belangrijk, maar niet voor niets staat ‘People’ vooraan in het rijtje. En bij ‘People’ hoort iedereen. Steeds meer bedrijven zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in voor hun bedrijf. Het is gelukkig een stuk normaler dan, zeg, 5 jaar geleden.

Social return avant la lettre
Toen ik bij Vendor kwam werken, werkte er via een regeling met de Sociale werkplaats, een jongen in de corveedienst. Het is lang geleden, maar ik zie hem zo nog voor me. Op het moment dat de corveedienst uit de tijd raakte en verdween, werd hij intern opgeleid tot assemblagemedewerker. En ja, de opleiding vergde wat meer geduld dan gewoonlijk. Maar hij heeft daar bijna 20 jaar naar volle tevredenheid gewerkt.

Het vergroten van sociale impact
Iets terug doen is wat mij betreft ook de normaalste zaak van de wereld. Steeds meer overheden vragen bij aanbestedingen naar de ‘social return’-activiteiten in bedrijven, zo brengen ze de arbeidsmarkt op gang om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Trouwens, ook bedrijven zetten steeds vaker hun inkoopbeleid in om hun sociale impact te vergroten.

Een werkplek voor iedereen
Begrip voor elkaar, zorg voor elkaar, het past in de sfeer van werken bij Vendor. Ook de afgeschreven apparaten van een project in Amsterdam zijn  gedemonteerd door medewerkers van de sociale werkplaats. Bij meerdere klanten, bijvoorbeeld bij de Diamant Groep, zetten we personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in tijdens de implementatiefase. Medewerkers ondersteunen de monteurs bij de voorbereidende werkzaamheden en na de installatie zorgen zij voor representatieve toiletruimtes.

Certificaten en ervaring
We hebben werkstages ontwikkeld voor mensen die in het AZC wonen. De kans om werkervaring op te doen is zo belangrijk om de kansen op werk te vergroten. Een paar stagiairs hebben in het magazijn logistieke ervaring opgedaan, en tegelijkertijd via onze interne opleidingen hun heftruckcertificaat behaald. Een vluchteling liep stage op kantoor en behaalde tijdens de werkstage haar Excel-certificaat.

Iedereen Happy
Binnen het VSO-parcours (Voortgezet Speciaal Onderwijs) volgen kids met een rugzakje een werkstage, een van deze kids werkt nu hier op contract. Het levert zoveel meer op, dan het aan tijd en/of aanpassingen kost. De beloning zit in het sociale stuk, de zorg en tijd die je steekt in mensen verrijkt je. Het brengt balans in je werk, in je eigen ontwikkeling. Het gaat niet alleen om werken met mensen uit bijzondere doelgroepen, we hebben ook stageplekken voor derdejaars mbo- en hbo-studenten, het gaat ons om het bij kunnen dragen aan een hoopvolle toekomst.

Hoe denk jij over social return? Of wat bieden je zelf aan werk(ervarings)plaatsen – of andere mogelijkheden – voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of wil je meer lezen over wat wij doen aan social return? Lees dan het interview van Niels met Baran, een uit Syrië gevluchte jongen die bij Vendor nieuwe kansen krijgt aangeboden.

John Heijmans
Manager Kwaliteit bij Vendor