Privacy- en cookie verklaring
Privacy- en cookie verklaring

Dit is het privacy statement van Vendor N.V. (Ondernemingsnummer 0417.604.301) en de aan haar direct gelieerde organisaties inzake de website www.vendor.nl.

Vendor respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op  alle personen die contact hebben met Vendor met uitzondering van haar werknemers.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Vendor niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en disclaimer van de betreffende website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vendor verwerkt uw (persoons)gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens uit uw cv/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
 • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
 • de wijze waarop u door de website navigeert;
 • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Vendor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren, om uw identiteit na te gaan, om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen, voor marketing/commerciële doeleinden; voor werving en selectie; om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Vendor rust; om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen; voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten; om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen; om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren en om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan Vendor uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

Vendor kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Vendor;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van Vendor;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Vendor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vendor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vendor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of als dit nodig is omdat derden in opdracht van Vendor werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze privacy statement zijn beschreven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vendor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van toilethyiëne, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp om vast te stellen welke onderdelen op onze webpagina’s de meeste aandacht krijgen. Mailchimp maakt hiervoor gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, ze dienen alleen om het voor ons mogelijk te maken te analyseren hoe de website gebruikt wordt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy. Als u niet wilt dat Mailchimp deze gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief via voornoemde afmeldlink.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vendor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en de werking te kunnen optimaliseren (bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden). Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Ook kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden in onze cookieverklaring hieronder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en andere rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vendor die wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Vendor of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Vendor zich op deze grondslagen baseert maakt Vendor een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Vendor te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar onderstaand postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vendor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Vendor, gevestigd aan Kapelanielaan 33, 9140 Temse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kapelanielaan 33

9140 Temse

T 0800 – 125 25

I www.vendor.nl/be-nl