Nieuws
Nieuws

Vendor wederom gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 4

De MVO Prestatieladder is uniek, er bestaat namelijk geen andere certificeerbare norm met MVO in een Managementsysteem. Deze norm maakt het voor Vendor mogelijk om met behulp van 33 Prestatie indicatoren en communicatie met onze stakeholders voortdurend te ontwikkelen met een juiste balans tussen People, Planet en Profit. Het bijbehorende certificaat maakt onze duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden. Vendor is momenteel op niveau 4 gecertificeerd maar opereert haast volledig op niveau 5, echter is deze op dit moment nog niet certificeerbaar.

De MVO Prestatieladder is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde richtlijn ISO 26000*. De opbouw van de norm is identiek aan de structuur en opzet van ISO 9001** en ISO 14001*** volgens het zogenaamde High Level Structuur waardoor we de MVO Prestatieladder volledig hebben kunnen integreren in ons reeds bestaande Kwaliteit- en milieumanagementsysteem. De MVO Prestatieladder is sinds 2015 ook internationaal erkend. Maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en circulaire economie wordt door onze klanten maar ook door de overheid gewaardeerd in aanbestedingen. De MVO Prestatieladder certificering sluit hier dus goed en daarnaast aantoonbaar bij aan.

Meer weten over ons MVO beleid en hoe wij werken aan een Happy World? Happy moments creëren voor mens, milieu en maatschappij, dat is onze droom en ambitie. Lees er meer over in ons MVO jaarverslag.

*ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering.
**De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.
***ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.