Nieuws
Nieuws

MVO prestaties Vendor beloond met FIRA Membership

Vendor, specialist in toilethygiëne, mag zich vanaf heden trots ‘FIRA Member’ noemen. FIRA geeft een geverifieerd, onderbouwd en helder beeld van de prestaties van Vendor op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in een rapportage die voor iedereen toegankelijk is. Vendor is hierdoor goed voorbereid op Europese en onderhandse aanbestedingen.

Vendor wil bijdragen aan het creëren van een wereld waarin zorgvuldig wordt omgesprongen met het milieu, grondstoffen en elkaar. John Heijmans, manager Kwaliteit: “Wij streven ernaar om zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te werken. Met veel aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Vendor heeft het FIRA Platform gekozen om op een actieve manier haar MVO programma te verifiëren en transparant te maken. De rapportage laat zien dat Vendor het MVO volledig heeft geïntegreerd in haar bedrijfsvoering en besluitvorming; een waardevolle erkenning van onze inspanningen.”

Ook vanuit commercieel oogpunt is de verificatie van FIRA waardevol. “Met name bij aanbestedingen in het onderwijs, bij universiteiten en bij de overheid is het steeds vaker een harde voorwaarde, een ‘knock-out criterium’, voor inschrijving,” aldus Mary Bras, tenderspecialist bij Vendor.

Happy world

Vendor behaalde reeds eerder de hoogst haalbare certificering van de MVO Prestatieladder: niveau 4.  Deze laatste baseert zich, net als FIRA, op internationale MVO standaarden, zoals ISO 26000, GRI en AA1000. Het gaat om de kernthema’s Behoorlijk bestuur, Arbeidspraktijk, Mensenrechten, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumenten aangelegenheden en Betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap. Sabine Thuysbaert, CEO Vendor: “Deze thema’s staan centraal in onze bedrijfsvoering en Vendor bouwt hiermee actief aan een steeds duurzamere toekomst en een happy world.”

Forse inzet op circulaire economie

Vendor zet fors in op het groeipad van de circulaire economie. De praktijk laat zien dat Vendor al veel heeft gerealiseerd om hergebruik en recycling van producten en grondstoffen te vergroten en waardevernietiging te beperken. Thuysbaert: “Er vindt een zo groot mogelijk refurbishment plaats van geretourneerde dispensers. Het gebruik van de slimme IQ-handdoekenautomaat reduceert papierafval en het gebruik van grondstoffen substantieel. Waar mogelijk maakt Vendor gebruik van ‘biobased’ grondstoffen. Het toilet- en handdoekpapier dragen het Nordic Milieu-label en beschikken, net zoals de zepen, over het EU Milieukeurmerk. De Vendor Pure Soap en Pure Foam hebben daarnaast het Cradle to Cradle Silver certificaat. Uiteraard zijn alle verpakkingen voorzien van het FSC-keurmerk.”

Voor de nabije toekomst ligt de focus op het volledig circulair maken van de handdoekcassettes en een proefproject om gebruikte kunststoffen te recyclen en een tweede leven te geven in nieuwe kunststof producten.

Vendor gaat voor duurzame vitaliteit

Op het thema ‘Health & Safety at work’ behaalt Vendor de maximale score. Vendor kiest voor een preventieve aanpak als het gaat over het welzijn van haar werknemers en onderneemt gericht actie op het gezonder maken van haar medewerkers.  Denk hierbij aan gratis fruit tijdens werkuren en gerichte gezondheidsvoorlichting op het intranet. De inspanningen om het 0% ongevallen resultaat blijvend te behouden, illustreert de hoge prioriteit die Vendor toekent aan de veiligheid van haar werkomgeving.

Het thema ‘arbeidspraktijk’ uit zich in het ruime aanbod van stageplaatsen en kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede begeleiding en gerichte opleidingen vergroten de kansen van deze medewerkers op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier het Assurance Statement.